Gyermek- és családterápia

A gyermekkor az élet rengeteg változást és alkalmazkodást kívánó időszaka, mely sok lehetőséget ad a pszichés problémák kialakulására, tünetek megjelenésére. Nem csak a gyermeknek, hanem a környezetének, a családnak is folyamatosan fejlődnie kell, hogy az egyénen belüli, valamint az együtt élők rendszerében zajló, kiegyensúlyozott működés fennmaradjon, illetve lehetővé tegye a külvilág felől érkező kihívásokhoz való alkalmazkodást. Amikor valamilyen nehézség, elakadás történik ebben a bonyolult, sokszereplős folyamatban, gyakran a gyerek az, aki tünetképzés árán képes csak saját, még sok tekintetben éretlen személyiségét megvédeni. Tünete jelzésként is szolgál a felnőttek felé, hogy segítségre van szükség.

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (korábban Ayres-terápia)

A szenzoros (sensorium jelentése érzékelés) integráció (integráció jelentése: beépülés, összeolvadás) idegrendszeri folyamata teszi lehetővé számunkra, hogy a külvilágból érkező információkat érzékszerveinkkel észleljük, regisztráljuk, rendszerezzük, és az agyunk számára feldolgozhatóvá tegyük. Vannak gyermekek, akiknél ez a neurológiai folyamat valamilyen okból kifolyólag eltérően fejlődik. Jean Ayres elmélete szerint ez az úgynevezett szenzoros integrációs zavar bizonyos tünetek megjelenéséhez vezethet az iskolai tevékenységekben, a játék és a tanulás, valamint a társas kapcsolatok terén. A gyermeknek nehézsége lehet a mozgások összerendezésében, az íráshoz szükséges finom mozdulatok elsajátításában, a figyelme fenntartásában, a környezethez való jobb alkalmazkodásban, viselkedésének szervezésében, és a tanulásban.

A Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (vagy korábbi elnevezéssel: Ayres-terápia) során változatos eszközök: guruló hengerek, nagy labdák, kötéllétrák, billenő deszkák, szivacsok, függőhálók, hinták, mászókák segítségével próbálunk olyan, mozgásra lehetőséget adó és késztető környezetet biztosítani, ami az egyensúlyi és tapintásos érzékelést fejleszti. A gyerekek kedvet kapnak a mozgáshoz és a játékhoz, a tér be- és átrendezéséhez, alakításához, melynek révén éretlen idegrendszerük fejlődik, mozgásuk összerendezettebbé válik. A nondirektív módszer révén a fantázia és az alkotókedv serkentésével a terapeuta kíséri és segíti a gyermeket az adaptív válaszok és viselkedés szervezettebbé válásában, valamint a külső és belső környezettel való nagyobb összhang megvalósításában. A terápia eredményeként az óvodában és az iskolában sikereket érhetnek el és a társas kapcsolataikban is kiteljesedhetnek.

A szülők számára nevelési kérdésekben megbeszéléseket tartunk.

Pszichológiai foglalkozás gyermekeknek

Előfordul, hogy a gyerekek nehezen birkóznak meg egy-egy élethelyzettel, és ilyenkor tünetképzéssel reagálnak. A gyermekpszichológus a szülőkkel szorosan együttműködve tárja fel, érti meg azokat a lelki eredetű viselkedészavarokat és problémákat, melyek megnehezítik a kisgyermek és a szülők mindennapjait, valamint a gyerek társas életét, beilleszkedését. Az elvárható eredmény nagyban függ a szülő-gyermek-kezelő háromszög összhangjától, így időről időre szükséges, hogy a pszichológus a szülőkkel konzultáljon. A gyerek megismerésében az életkorának megfelelő játékok és kreatív önkifejezést biztosító tevékenységek (gyurmázás, rajzolás, mozgás) vannak segítségünkre.

Baba-mama konzultáció

Egy újszülött fogadása a családban mindenki számára kihívásokat jelent. Ez az érzelmekkel teli periódus, mely az öröm és az aggodalom vegyes érzéseivel terheli meg a családot, jelentősen meghatározza az együttélők közös életét, hiszen a kisgyermek, és az őt gondozó szülők kapcsolata, későbbi jövője, és közös fejlődésük ebből az időszakból fogan. Különösen fontos ezért, hogy a csecsemő és édesanyja egymásrahangolódása zavartalan és problémamentes legyen. Ezt a fejlődő kapcsolatot és a kezdeti bizonytalanságot támogatja meg konzultációs folyamatunk, amely különféle kapcsolati helyzetben (szabadjáték, feladat és strukturált) tárja fel az édesanya és babája együttműködési készségeit. A konzultációs folyamat része a szülők aktív részvétele, amit a tapasztaltak közös átbeszélése egészít Az anya-csecsemő konzultáció jól alkalmazható 2-36 hónapos kor között evési, alvási, megnyugtatási és kapcsolati nehézségek, aggodalmak esetén.

Családterápia

A család a társas kapcsolataink legkisebb rendszere, örömeivel, bánataival, sikereivel és kudarcaival együtt. A családot, mint rendszert, ahol mindannyian az intimitást keressük és éljük meg, olyan “örökölt” és szerzett tulajdonságainkkal terheljük meg észrevétlenül, mely a számunkra legfontosabbakat különös alkalmazkodásra, számukra kellemetlen viselkedésmódokra kényszeríti. A mindennapi szerepkonfliktusaink (anya, apa, feleség, férj, vezető, beosztott) különös hangsúllyal jelennek meg otthonunkban és szeretteink között. Ez nem csak számunkra, hanem a velünk együttélők számára is megterhelő feszültségállapotot eredményez. A bemerevedett szokások, a szabadidő hiánya, a fáradtság, a ki nem mondott elvárások megnehezítik az őszinte érintkezést. A tudatosan, vagy öntudatlanul ismétlődő rituálék, viselkedési láncok, a megrendült kommunikációt tovább akadályozhatják, mérgezhetik. Ezeknek az elakadásoknak, irányított és facilitált megbeszélése segíti átkeretezni az együttműködésre vágyó felek napi rutinját, hogy vágyaik és elvárásaik a másik által reálisnak tartott mezőben új értelmet kapjanak. Az újbóli egymásrahangolódás, a másikra való rácsodálkozás, az eredményre való fókuszálás munkatársaink szakszerű támogatásával valósulhat meg.