Munkatársaink

image

Telefonszám:
Email:

1990-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán logopédia-oligofrénpedagógia szakon. Dolgoztam a Főiskola gyakorló logopédiai óvodájában, majd nevelőotthonban és hosszú évek óta az Óbudai Nevelési Tanácsadóban tevékenykedek. Öt gyermekes édesanyaként és szakmai munkám során megtapasztaltam, hogy nagyon sokféle fejlődésmenet lehet gyermekkorban. Így fontosnak találom, hogyha a kora gyermekkori fejlődésében elmaradások tapasztalhatók, akkor minél hamarabb segítséget tudjon kapni a gyermek, hogy hátrányait behozza. Diagnosztikai munkámban fontos a gyermekek képességprofiljának feltárása, mely irányt mutat a megfelelő területek fejlesztéséhez. Terápiás munkámban foglalkozom megkésett beszédfejlődésű-mozgásfejlődésű gyermekekkel, artikulációs hibák javításával, beszédészlelés-beszédmegértési problémákkal, diszlexia prevenciót és iskola-előkészítő foglakozásokat végzek nagycsoportos óvodásoknál, grafomotoros fejlesztést, figyelmi problémákkal küzdő kicsi és nagyobb gyerekek kezelésével foglalkozom. Iskolás gyerekeknél diszlexia reedukációt és diszgráfia terápiát végzek. Felnőtteknél afázia terápiát vállalok.

A foglalkozások játékos keretek között folynak, a gyermekek aktív résztvevői a terápiának.

Képzések:

 • Ayres terápia ELTE (1991-1992)
 • Afázia terápia (1996)
 • Szakvizsga,szakértői-vezetőtanári-gyakorlatvezető (2007-2009) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • NILD alapvető nyelvi technikák (Fonológiai tudatosság teszt, Figyelj rám! Morze NILD technika (2015)
 • INPP módszer óvodai/iskolai alkalmazása (megkésett idegrendszeri fejlődés elősegítésére használt mozgásprogram, vizsgáló eljárás) (2015)
 • Felkészítés a Babzsák Fejlesztő Program használatára (2015)
 • Speciális tanulási nehézségekre irányuló komplex fejlesztő csomag Montessori-eszközök bevonásával (2015)
 • Szenzoros integrációs terápiák diagnosztikája (2015)

image

Telefonszám:
Email:

Idén, 2021-ben, csatlakoztam a Lendület Műhely csapatához, régi munkatársaimhoz, akikkel korábban sok évet együtt dolgoztam.

Húsz éves, nevelési tanácsadóban szerzett munkatapasztalattal rendelkezem a gyermekterápiák: az analitikusan orientált és a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT) területén. Ez utóbbi módszer oktatásában is résztveszek.

A gyermekek terápiája mellett felnőttekkel: szülőkkel, pedagógusokkal folyamatosan foglalkoztam, a munkámnak része volt a konzultáció és a nevelési tanácsadás.

Több mint tíz éve dolgozom egy családsegítő intézményben, ahol elsősorban felnőttek és gyerekek egyéni terápiáját végzem, ezen kívül pár- és családkonzultációt, mediációt is tartok.

Szívesen foglakozom kis- és nagy serdülőkkel, felnőttekkel egyénileg és csoportosan is. Csoportos foglakozások esetén pszichodráma tudásomat is használom.

Sok tapasztalatot és ismeretet szereztem az autista gyermekekkel, felnőttekkel és családjaikkal folytatott terápiás munka során.

 • ELTE, BTK pszichológus diploma 1986
 • Orvostovábbképző Intézet: klinikai gyermek szakpszichológus, 1993
 • DSZIT terapeuta, 1993
 • Autogén tréning, 1996
 • Kognitív és viselkedés terápia, 1996
 • Pszichodráma vezető, 1999
 • Gendlin-féle fókuszolás, 2002
 • Mediáció, 2004

image

Telefonszám:
Email:

2017-ben, 30 év nevelési tanácsadóban végzett munka után, nyugdíjasként csatlakoztam a Lendület Műhely csapatához. Bőséges tapasztalattal rendelkezem a gyermekterápiák, (elsősorban a DSZIT) területén, de mivel a gyermekek problémái, tünetei mindig a családi rendszer működési nehézségeivel is összefüggésben vannak, munkámhoz mindig is szorosan kapcsolódott a szülőkkel való rendszeres konzultáció, nevelési tanácsadás. Szükség esetén családterápia is szükségessé válhat a gyermekek megsegítése érdekében. Több évet dolgoztam egy családsegítő intézményben is, ahol elsősorban felnőtt egyéni terápiákat végeztem, ezen kívül pár- és családterápiát is. Tapasztalataim nyomán szívesen vállalok felnőtteknek pszichológiai, éltvezetési tanácsadást, kapcsolati nehézségek esetén párterápiás segítséget is.

 • ELTE, BTK pszichológus diploma 1988
 • Klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 1993
 • Pszichodráma képzés (1983-1987)
 • DSZIT terapeuta (1998)
 • Fókuszterápia (Gendlin) (2002)
 • Baba-mama terápia (2003)
 • Mediáció (2004)
 • Családterápiás képzés (2004-2007)

image

Telefonszám:
Email:

Több mint húsz éves munkatapasztalattal, pszichoterapeuta jelöltként és gyermek-ifjúsági klinikai szakpszichológusként mind felnőttek, mind gyermekek jelentkezését várom.

Felnőttek részére az alábbi módszerek alkalmazásával tudok segítséget nyújtani: módosult tudatállapotokkal való munka (KIP, relaxáció-meditáció, fókuszolás), rövid dinamikus (verbális) megközelítés, valamint a családterápiás, transzgenerációs szemlélet. Többek között az alábbi problémákkal fordulhat hozzám: élethelyzeti elakadások, szorongással és depresszióval járó állapotok, önértékelési problémák, kapcsolati konfliktusok, életkori krízisek, az anyaság kérdései, pszichoszomatika. Fontosnak tartom, hogy a hozzám fordulók nyitott, elfogadó légkörben bontakozhassanak ki, tudjanak foglalkozni elakadásaikkal.

Gyermekek, családok esetében vállalok egyéni játékterápiát, DSZIT-et , komplex képességfelmérést, szülőkonzultációt és nevelési tanácsadást, valamint család- és párterápiát. A DSZIT egy, az idegrendszert érlelő mozgásos játékterápia. Olyan esetekben eredményes ez a megközelítés, amikor idegrendszeri éretlenség és pszichés háttértényező zavarja meg a gyermekek harmonikus beilleszkedését, magatartását vagy tanulási folyamatait. Fontosnak tartom a könnyed, játékos légkört, amelyben kibontakozhatnak a gyerekek, valamint a szülőkkel való rendszeres konzultációt, közös munkát. A DSZIT Szakmai Műhely tagjaként részt veszek a leendő szakemberek képzésében.

Az alábbi területeken dolgoztam, szereztem tapasztalatot: felnőtt támogatás-tanácsadás, HR-kiválasztás, nevelési tanácsadás, óvodapszichológia, gyerekcsoportok vezetése.

Tanulmányaim:

 • ELTE BTK pszichológus diploma 1997
 • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 2000
 • Autogén tréning és relaxációs képzés 1998
 • Családterapeuta 1999
 • Fókuszolás- kommunikációs kísérő 2000
 • Integratív hipnoterápiás módszerspecifikus képzés 2010
 • Szenzoros integrációs terápia 2014, DSZIT terapeuta
 • Autizmus-specifikus ismeretek a korai felismerésben 30 órás képzés (FSZK) 2015
 • A kora gyermekkori intervenció tervezése a szülő–gyermek kapcsolat támogatására 60 órás képzés 2019
 • Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés 2020-

image

Telefonszám:
Email:

1990 óta dolgozom a nevelési tanácsadás területén. A gyermekeket és családjukat érintő problémák esetén konzultációs és terápiás segítséget tudok ajánlani. A mozgásos játékterápiás (DSZIT) módszer mellett családterápiás, pszichodráma, relaxációs módszerbeli tapasztalatokkal is rendelkezem. 2 és 20 év közötti gyermekek és fiatalok ellátását tudom vállalni, alkalmazkodási, beilleszkedési nehézség, magatartási, teljesítménybeli problémák, „furcsa”, különös viselkedés, tik zavar, szorongás, túlzott aktivitás vagy éppen gátoltság problematika kapcsán.A DSZIT Szakmai Műhely tagjaként részt veszek a leendő szakemberek képzésében. A módszerről a www.dszit.hu oldalon lehet tájékozódni. Tapasztalatom szerint a szenzoros integrációs terápia terében a vesztibuláris és taktilis játékokon keresztül a gyermek belső erőforrásai mozgósíthatók, felébreszthetők. A terapeuta a külső-belső akadályok miatt mellőzött vagy elhangolt fejlődési szükségletek késleltetett, optimális kielégítését tűzheti ki célul. Az általa biztosított térben a gyermek felidézheti, pótolhatja, újrafogalmazhatja a mozgásos játékokon és a terápiás kapcsolaton keresztül élményeit, tapasztalatait. Az autonómia és az önkontroll fejlődésének alapját a mozgásindítás, a mozgásminta megtervezése, a saját mozgás átélése és az énérzékelés képezi, ezzel támogatva a személyiség magasabb szintű Pszichológusként és szülőként is ámulatra késztet belső világunk végtelen gazdagsága, mely a gyermekek játékán keresztül újra és újra elénk tárul. Ennek a belső szabadságnak és alkotókedvnek a kibontakozását és szerveződését segíti a szülő és a felnőtt, amikor örömmel és tapintatos figyelemmel csodálkozik rá az önfeledten játszó, mozgó, alkotó gyermekre.

Tanulmányiaim:

 • ELTE BTK pszichológus diploma 1990
 • Autogén tréning; relaxációs terapeuta 1995
 • Pszichodráma módszer 1988-2004; pszichodráma asszisztens 1998
 • Klinikiai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 2000
 • Fókuszterápia 2002
 • Mediáció 2004
 • Szenzoros integrációs terápia 1998; DSZIT terapeuta
 • Családterápia 2010