Felnőtt- és párterápia

Az egyéni pszichológiai üléseken látszólag két ember beszélgetése zajlik, ám ez nem a szokványos módon történik. Egyrészt a páciens életéről, érzéseiről, gondolatairól van szó, másrészt mindez egy kapcsolaton belül történik, ahol a másik ember személye a viszonyulás alapja. A kezelő a páciens megnyilvánulásainak érzékelőjévé, elfogadójává, tükrévé válhat, hatásukra válaszul ő is kifejezheti magát. Ebben a védett, bensőséges térben az érzések, események átélhetővé, tanulmányozásra és változásra alkalmassá válhatnak. A pár tagjai közti kapcsolat felmérése lehetőséget ad közvetlen változásra, amikor két, egymást szerető ember kommunikációjában, vagy együttélésében törés keletkezik. A másik iránti megfelelési vágy és kényszer előidézheti, hogy az alárendelt fél csak szorongását éli meg, de a saját vágyai és értékrendszere irányában történő elmozdulást csak szakértő segítséggel tudja megragadni és kifejezni. Maga a felismerés és annak, a másik számára elfogadható kommunikációja is fájdalmas folyamat, ami mindkét fél közreműködését megkívánja. A terápia célja csak közösen fogalmazható meg, mert az együttműködés nem lehet kényszer, hanem a minőségi közös lét alapja. Családterapeutáink szakmaisága, a kettős vezetés és az ezt támogató folyamatos szupervízió biztosíték arra, hogy a folyamat segítségére legyen a hozzánk forduló pároknak, családoknak. Mivel a szülők konfliktusa gyakran a gyerek tudattalan bevonásával zajlik, a pár kapcsolati változása a gyermek tehermentesítését is maga után vonhatja.